Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάλβης Γερογιάννης, Μάριος