Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκοτζαμπασοπούλου, Φωτεινή