Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Strocker, Elisabeth

  • Τόμ. 11, Αρ. 1 (1992) - Περιεχόμενα
    Αποβλεπτικότητα και συγκρότηση: μεταπλάσεις της Έννοιας της Αποβλεπτικότητας στη Φιλοσοφία του E. Husserl
    Λεπτομέρειες  PDF