Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξενάκης, Απόστολος

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Αστρονομία τάξεως μεγέθους: Εκτιμώντας την ηλικία του Σύμπαντος με τη βοήθεια ανάλυσης παρατηρησιακών δεδομένων αστέρων τύπου SNIa. Ένα διδακτικό σενάριο βασισμένο στην Επιστημολογία STEM
    Περίληψη  PDF