Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kαρδάσης, Εμμανουήλ

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Συνεργασία Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών αστρονόμων στην μελέτη του φαινομένου της νεφικής ασυνέχειας (cloud discontinuity / disruption) στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης
    Περίληψη  PDF