Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δούλος, Λάμπρος

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Οι δράσεις για την ένταξη της καταπολέμησης της φωτορύπανσης σε εθνικό επίπεδο κανονισμών
    Περίληψη  PDF
  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Δράσεις για την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς, ως Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού
    Περίληψη  PDF