Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουμπαρούλης, Μάριος

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Διδασκαλία αστρονομίας σε oμότιμους (Από μαθητές σε μαθητές): Μελέτη εξωπλανητών με χρήση της πλατφόρμας “PLANET B PROJECT”
    Περίληψη  PDF