Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξανθάκης, Μιχαήλ

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Δράσεις για την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς, ως Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού
    Περίληψη  PDF