Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Delbo, Marco

  • Πρακτικά ΠΣΕΑ - Άρθρα
    Ancient Asteroids: Μία διεθνής εκστρατεία παρατήρησης για τον χαρακτηρισμό των αρχαιότερων οικογενειών αστεροειδών του Ηλιακού Συστήματος
    Περίληψη  PDF