Δημιουργική γραφή και ανθρώπινα δικαιώματα: Η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τα εργαστήρια της δημιουργικής γραφής και έκφρασης για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σοφία Μαργαρίτη

Περίληψη

Τα ανθρώπινα δικαιώματα οφείλουν να υποστηρίζονται από την προσχολική ηλικία, πόσο μάλλον την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με τα εργαστήρια δεξιοτήτων καλλιεργείται η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, οι κοινωνικές δεξιότητες. Απαραίτητα εργαλεία και εφόδια για τη μετέπειτα πορεία των παιδιών. Επομένως, η εκπαίδευση, ως ανθρώπινο δικαίωμα, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και καθοριστικό στην κατανόηση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο μέσω της διδασκαλίας όσο και μέσω εκπαιδευτικών πρακτικών. Προτείνεται ένα σχέδιο μαθήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από εργαστήρια δημιουργικής γραφής και έκφρασης, για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4293

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών