«Βλέπω με τα χέρια μου» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνσταντίνα Βαρελά

Περίληψη

Στο Μουσείο Εκπαίδευσης του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών εκτίθενται ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν τόσο από σχολεία της περιοχής, όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, από τον 19ο αιώνα έως και σήμερα. Με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προσφέρουν στους μαθητές εξειδικευμένες γνώσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων σχετικών με τα εκθέματα του Μουσείου, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Βλέπω με τα χέρια μου που απευθύνεται σε μαθητές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Μέσω του προσχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι βλέποντες μαθητές που θα επισκεφθούν το Μουσείο Εκπαίδευσης θα γνωρίσουν τη γραφή και ανάγνωση της γραφής braille και θα χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον σκοπό τις ειδικές γραφομηχανές (braille typewriter). Στόχος η άμεση επαφή των μαθητών με μία συγκεκριμένη έκφανση της ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες -Άτομα με ολική ή μερική οπτική αναπηρία-, συγκεκριμένα της γραφής του συστήματος braille και του μέσου που χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό, της γραφομηχανής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο τρόπος εκτέλεσης και οι στόχοι του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού προγράμματος που βασικό γνώμονα έχει τους συμμετέχοντες μαθητές.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4301

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών