«Με την μάσκα μου μπορώ, να ταξιδέψω τον κόσμο αυτό»: Μουσείο Μάσκας για το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Ευαγγελία Γαζιώτου, Ευαγγελία Ταούλα, Μαρία Μπεγλοπούλου, Ευθαλία Μπακή, Σοφία Λουτσοπούλου, Γλυκερία Μάρκου, Ελένη Σταυρουλάκη

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνεργατική δράση του eTwinning έργου “Με την μάσκα μου μπορώ..” το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2020/2021 με μαθητές προσχολικής αγωγής. Η δράση έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2021 και φέρει τον τίτλο “Με την μάσκα μου μπορώ, να ταξιδέψω τον κόσμο αυτό”. Στόχος ήταν οι μαθητές να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν μάσκες διάφορων πολιτισμών, να κατανοήσουν τη χρήση και τον συμβολισμό τους και να γνωρίσουν ποικίλα υλικά και τεχνικές, προκειμένου να κατασκευάσουν μία αντιπροσωπευτική μάσκα του πολιτισμού που επεξεργάστηκαν, με σκοπό τη δημιουργία ενός εικονικού μουσείου. Η συνεργασία των ομάδων νηπιαγωγείων, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία των εκθεμάτων και, κατά συνέπεια, του μουσείου, καθώς και η περιήγησή τους σε αυτό, ενίσχυσε το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση, απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες και, επιπλέον, καλλιέργησαν τον σεβασμό και την κατανόηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4328

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών