Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων

Μάρθα Ηλιοπούλου

Περίληψη

Η μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων που απαιτούν ανάγνωση και αποστήθιση κειμένου είναι έργο δύσκολο για μαθητές με δυσαναγνωσία, που δυσκολεύονται να διαβάσουν γρήγορα, να κατανοήσουν, επίσης, γρήγορα και να απομνημονεύσουν σημαντικά σημεία και έννοιες, για να μπορέσουν να τα αναπαραγάγουν στην εξέταση της επόμενης μέρας. Το γεγονός πως πολλά μαθήματα, ακόμα κι αν είναι θετικά, απαιτούν την αρχική κατανόησή τους μέσα από ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο οδήγησε στη δημιουργία ενός υλικού, εστιασμένου σε τεχνικές, που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της θεωρίας, μετατρέποντάς τη σε πράξη. Το υλικό εφαρμόστηκε σε μαθητές ηλικίας Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού καθώς και σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου με διαγνωσμένα συμπτώματα γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας και διάσπασης ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος διαμορφώθηκαν μέσω της ποιοτικής έρευνας, με σύντομη συνέντευξη σε εκπαιδευτικούς, που αξιοποίησαν τη διδακτική μεθοδολογία παρέμβασης. Συμπερασματικά, αναδείχτηκε πως το παρόν διδακτικό υλικό, βασισμένο στη διαφοροποιημένη μέθοδο διδασκαλίας ήταν σημαντικό για την καλύτερη γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την προσέγγιση θεωρητικών και όχι μόνο μαθημάτων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4337

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών