«Η Ζωντανή Γλώσσα των Ανθρώπων»: Ένα Θεατρικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικού Δράματος

Μαρία Βουβούση

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο εφαρμόζονται οι τεχνικές και η μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος. Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι μια διαδικασία ενεργούς μάθησης, που εμπλέκει τους συμμετέχοντες, έτσι, ώστε να δουν, μέσα από διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικές οπτικές των διδακτικών αντικειμένων. Το κατευθυντήριο ερώτημα του συγκεκριμένου σχεδιασμού διερευνά τη δύναμη της χρήσης της γλώσσας στην καθημερινή μας ζωή. Οι βασικοί στόχοι του σχεδιασμού εστιάζονται στο να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους οι συμμετέχοντες, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το φανταστικό πλαίσιο διαδραματίζεται «Στη Χώρα της Γνώσης και της Επικοινωνίας», όπου οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τα γράμματά της και τα χρησιμοποιούν, φτιάχνοντας συνεχώς δυσάρεστες λέξεις. Τα γράμματα επαναστατούν και επιβάλλουν στους ανθρώπους να λένε και ευχάριστες. Τα πράγματα χειροτερεύουν, όταν οι άνθρωποι ανακατεύουν τις ευχάριστες με τις δυσάρεστες λέξεις και η κούραση και η θλίψη τους μεγαλώνει. Τα γράμματα σε απάντηση σταματούν να εργάζονται. Οι άνθρωποι σιωπούν και παλεύουν να βρουν νέους τρόπους να μάθουν και να επικοινωνήσουν. Τι έχασαν; Τι κέρδισαν; Οι συμμετέχοντες περνούν μέσα από τον ρόλο των ανθρώπων και των γραμμάτων αυτής της χώρας. Μαζί δομούν τον σχεδιασμό ενός δράματος, ενώ, περνώντας μέσα από συμβάσεις-τεχνικές, γίνεται μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι αυτού του σχεδιασμού.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4339

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών