Ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ: Από τη γη των Μαγνήτων στη χώρα της επαγγελίας, για τους συνεταίρους Απόστολο Ρίγγα και Δημήτρη Πολυμέρη

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης

Περίληψη

Η παρούσα δημοσίευση με τίτλο «Ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ στο τέλος του 19ου αιώνα: Από τη γη των Μαγνήτων στη χώρα της επαγγελίας, για τους συνεταίρους Απόστολο Ρίγγα και Δημήτρη Πολυμέρη», πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας με βάση την αρχειακή εθνογραφία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με την ιδιότητα του Επισκέπτη Ερευνητή (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στην εργασία παρουσιάζεται η περίπτωση των Πηλιορειτών μεταναστών Δημήτρη Πολυμέρη και Απόστολου Ρίγγα, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηματικά στην Αμερική στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην πόλη της Νέας Υόρκης από το 1895 έως το 1920, οπότε και επαναπατρίστηκαν. Ειδικότερα, στην εργασία παρουσιάζονται αρχικά τα αίτια μετανάστευσης των εν λόγω Πηλιορειτών στην Αμερική και βασικά βιογραφικά στοιχεία τους, ακολούθως οι βασικότεροι σταθμοί της ζωής των συνεταίρων Πολυμέρη – Ρίγγα, οι πρώτες προσπάθειές τους στην Αίγυπτο, τον πρώτο σταθμό της  μετανάστευσης, η απαρχή της συνεργασίας  τους στην Αμερική, η δραστηριοποίησή τους στον ξενοδοχειακό τομέα, η αποτύπωση αυτής της επιτυχίας μέσα από μαρτυρίες της εποχής και, τέλος, τα συμπεράσματα σχετικά με τη συνεργασία Πολυμέρη – Ρίγγα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4491

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών