Τα γυναικεία πρότυπα στο σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Αικατερίνη Τσέκου

Περίληψη

Με θεωρητικά ερείσματα, στον κοινωνικοπολιτικό ρόλο των σχολικών βιβλίων και στη Διεθνή Έρευνα των Σχολικών Βιβλίων σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα γυναικεία πρότυπα όπως προβάλλονται και όπως διαμορφώνονται στο σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου ενταγμένου στο ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και χρήσης του. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι το υπό ανάλυση σχολικό βιβλίο κινείται μέσα στo πλαίσιο αναπαραγωγής παραδοσιακών στερεοτυπικών γυναικείων ρόλων, άμεσα συνυφασμένων με την κοινωνικοπολιτική ιδεολογία της πατριαρχικής δόμησης της κοινωνίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4759

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών