Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κόλλα, Ελένη, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 5 (2023): Culture - Άρθρα
    Οι επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής στην εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Α΄ Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Αρρένων Αθηνών
    Περίληψη  PDF