Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καραγιαννίδου, Ευρύκλεια Γ., Ελλάδα