Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρυπίδου, Θεοφίλη, Ελλάδα

  • Τόμ. 2, Αρ. 2 (2022): Culture - Άρθρα
    Συναισθηματική νοημοσύνη Διαστάσεις και άξονες που εντοπίζονται στους διευθυντές/ντριες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 2, Αρ. 4 (2022): Culture - Άρθρα
    Διερεύνηση της συμβολής του mentoring στη βελτίωση και ανάδειξη του έργου των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
    Περίληψη  PDF