Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρόνογλου, Ιωάννης, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 1 (2023): Culture - Άρθρα
    Οι μουσικές παραδόσεις των Ελλήνων της Θράκης, της Μικρασίας και του Πόντου: επιδράσεις στην έντεχνη ελληνική μουσική δημιουργία
    Περίληψη  PDF