Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νίκας, Ιωάννης, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (2021): Culture - Άρθρα
    Το έργο του Λευκάδιου Χερν στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό: Ο Λευκάδιος Χερν ως έμπνευση για εκπαιδευτικές δράσεις - Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης
    Περίληψη  PDF