Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κοκκινάκη, Κατερίνα, Ελλάδα

  • Τόμ. 2, Αρ. 1 (2022): Culture - Άρθρα
    Η σύνδεση της προσχολικής εκπαίδευσης του Froebel με το προκαταρκτικό μάθημα του Johanne’s Itten στο Bauhaus Οι επιρροές της διδακτικής του στη μοντέρνα τέχνη και αρχιτεκτονική
    Περίληψη  PDF