Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρτασίδου, Λευκοθέα, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021): Culture - Άρθρα
    Η πρόσβαση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία: Μια μελέτη των απόψεων των θεατών του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη»
    Περίληψη  PDF