Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαραΐζη, Μάγδα, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021): Culture - Άρθρα
    Μουσεία και άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές για ένα μουσείο για όλους
    Περίληψη  PDF