Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνιάδη, Μαρία Δ., Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 1 (2023): Culture - Άρθρα
    Το Μέγα Κάστρο μέσα από τα μάτια του Νίκου Καζαντζάκη: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
    Περίληψη  PDF