Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουντούρη, Παρασκευή, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 5 (2023): Culture - Άρθρα
    Tα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
    Περίληψη  PDF