Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαφαζάvη, Παρασκευή

  • Τόμ. 3, Αρ. 1 (2023): Culture - Άρθρα
    Η επικοινωνία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων Διευθυντή και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
    Περίληψη  PDF