Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κοντογιάννη, Στέλλα, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021): Culture - Άρθρα
    Ο νέος διευρυμένος ρόλος των Μουσείων, νέες διαστάσεις στην αποστολή των Μουσείων - δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα
    Περίληψη  PDF