Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολούδη, Τριανταφυλλιά, Ελλάδα