Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tsiami, Chrisofili, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 3 (2023): Culture - Άρθρα
    The pedagogical journey of digital storytelling: an innovative teaching and learning procedure using non /-formal education method through Digital Story Telling (DST). Case study: 5th Vocational evening School of Thessaloniki was introduced the method through an Erasmus+ project (DIG IT 2015-2017)
    Περίληψη  PDF