Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kemme, Steve, Ηνωμένες Πολιτείες