Πλήρες Τεύχος 21, Ιούλιος 2013

i-δαστα Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη

Πρόγραμμα προώθησης ανταλλαγών & Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας

Προκήρυξη 100 συμβασιούχων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη του προγράμματος Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή" για το έτος 2013

Διοργάνωση του πρώτου Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ASEM DUO ΤHAILAND 2014

Οι νέες ρυθμίσεις για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου

Υποτροφίες του προγράμματος Άνθρωποι-Δράσεις Marie Curie

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη μειονεκτούντων ατόμων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/das.2122

View Counter: Περίληψη | 159 | times, and PDF | 34 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras