Πασιθέη

Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο (α) για την βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας, (β) για τον εμπλουτισμό και την διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και (γ) για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Academia

To ηλεκτρονικό περιοδικό ACADEMIA δημιουργήθηκε από το Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης". Είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές που δημοσιεύει άρθρα και κριτικές βιβλίων από όλο το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

DOAJ icon Scopus icon EBSCO icon HCERES icon ERIH PLUS icon

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Review of Science, Mathematics and ICT Education

Το ηλεκτρονικό περιοδικό "Review of Science, Mathematics and ICT Education" αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

DOAJ icon Scopus icon Copernicus icon HCERES icon Cabells icon ERIH PLUS icon

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

εικόνα εξωφύλλου περιοδικού

Mediterranean Journal of Education

Το Mediterranean Journal of Education είναι μια συλλογική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Το περιοδικό παρουσιάζει διαφορετικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργασιών για ακαδημαϊκή και διεπιστημονική έρευνα και πρακτική

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Οι Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά είναι διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης με αξιολόγηση και απευθύνεται σε ερευνητές και επαγγελματίες της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων μελετών από το ευρύτερο πεδίο των σπουδών στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι Μελέτες ενθαρρύνουν τον διάλογο σχετικά με το περιεχόμενο (εντοπισμός, ταύτιση, ερμηνεία, αξιολόγηση νοηματοδότηση κ.ά.) αλλά και το πλαίσιο (νομοθεσία, διοίκηση, οικονομία, τοπικές κοινωνίες, τόπος, χώρος, μνήμη, ταυτότητα, τοπία κ.ά.) της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη θεωρία και την πράξη.

For English, go to the right ΓΛΩΣΣΑ>ελληνικά>select English>Υποβολή.

Ακολουθείστε μας μέσα από το Facebook και το Twitter.


Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Culture - Journal of Culture in Tourism, Art & Education

Σκοπός του ηλεκτρονικού περιοδικού Culture - Journal of Culture in Tourism, Αrt and Education είναι η προώθηση θεμάτων σχετικών με τις θεματικές του περιοδικού μέσω επιστημονικών εργασιών οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

MusEd: Μουσείο–Σχολείο–Εκπαίδευση

To MusED έχει στόχο να ενισχύσει τον δημόσιο επιστημονικό διάλογο και να προβάλει την παιδαγωγική έρευνα που συντελείται στις γνωστικές περιοχές της μη τυπικής Εκπαίδευσης, όπως είναι η Μουσειακή Εκπαίδευση, οι Τέχνες, ο Πολιτισμός κ.ά.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair

Το Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair είναι Ανοικτής Πρόσβασης και ομότιμης κρίσης διεθνές περιοδικό δημοσιευμένο από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Electra

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra είναι μια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που ιδρύθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

ECOLHE

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

14ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είχε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να διοργανώσει το 14ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ), από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications

This webpage publishes the proceedings of the Project Track of the International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 2019.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Mediterranean Morphology Meeting

Τα πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων Mediterranean Morphology Meetings (MMM).

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

Τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικών Θεωριών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Patras Working Papers in Linguistics

Το Patras Working Papers in Linguistics είναι μια διετής έκδοση του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Αξιολογικά

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Αξιολογικά".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Δευκαλίων

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Δευκαλίων".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

i-δαστα

Το ψηφιακό αρχείο της περιοδικής έκδοσης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή