Πλήρες Τεύχος 10, Μάιος 2012

i-δαστα Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη

«Κτίσε το μέλλον σου καινοτομώντας!» - Ημερίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Νέος ιστότοπος του γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Job Fair Athens 2012

Η Ελλάδα Καινοτομεί! 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας

Μετατίθεται ο διαγωνισμός για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Κύκλοι Σεμιναρίων ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης ανέργων από την Ελληνική Εταιρία

Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Εξετάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε Μηχανικούς από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - ΤΕΕ

Τροποποίηση προϋπολογισμού των δράσεων digi-mobile, digi-retail, digi-content, digi-lodge

Αφιέρωμα: Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers-IEEE)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/das.2135

View Counter: Περίληψη | 158 | times, and PDF | 44 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras