Ζητήματα διαλεκτικής φρασεολογίας: η περίπτωση των ελληνικών ιδιωμάτων της νότιας Αλβανίας και της ορεινής Θεσπρωτίας

Ελένη Μπάντιου, Δώρης Κυριαζής

Abstract

Ζητήματα διαλεκτικής φρασεολογίας: η περίπτωση των ελληνικών ιδιωμάτων της νότιας Αλβανίας και της ορεινής Θεσπρωτίας

DOI: https://doi.org/10.26220/mgdlt.v9i1.4110

View Counter: Abstract | 56 | times, and PDF (ελληνικά) | 38 | times PDF | 29 | times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MGDLT | ISSN: 1792-3743 | © Copyright MGDLT

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras