Η δυσλεξία στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Αγγελική Γιαννικοπούλου, Ιωάννα-Γεωργία Παπαδοπούλου

Περίληψη

Αν και τα εικονογραφημένα βιβλία που αναφέρονται στη δυσλεξία και κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν είναι πολλά, εντούτοις έχει ενδιαφέρον να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους αυτά απεικονίζουν τη μαθησιακή διαταραχή τόσο με όχημα τη λεκτική όσο και στην οπτική τροπικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της μορφής του γραπτού κειμένου, που συχνά μιμείται τον τρόπο, με τον οποίο ένα άτομο με δυσλεξία βλέπει τα γραπτά κείμενα. Ενδιαφέρον για την κατασκευή της έννοιας της δυσλεξίας παρουσιάζει η επιλογή των χαρακτήρων, των στοιχείων πλοκής, αλλά και της φωνής και της οπτικής γωνίας, που πλέον αναδεικνύονται σε ιδεολογικούς μηχα­νισμούς, οι οποίοι φωτίζουν πολύ διαφορετικά το ίδιο πολυσχιδές φαινόμενο. Φαίνεται ότι το εικονογραφημένο παιδικό με θέμα τη δυσλεξία συχνότερα αποτελεί βιβλίο θέσης (issue books) με ασήμαντη λογοτεχνική αξία, που συστήνει τρόπους αντιμετώ­πισής της υιοθετώντας ένα ιατροκατευθυνόμενο μοντέλο θεώρησής της. Όμως δεν λείπουν και τα βιβλία που εστιάζουν στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας ενός δυσλεκτικού ατόμου και την αποδοχή του από το περιβάλλον του, δείχνοντας ότι οι διαταραχές δεν είναι απλώς ' βλάβες' αλλά και κοινωνικές κατασκευές.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/mused.4234

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


MUSED| ISSN: 2654-1807 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών