Ανακαλύπτοντας το μαγεμένο δάσος της αφήγησης: Σχεδιάσμα για μια σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία του παραμυθιού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημήτρης Ε. Κόκκινος

Περίληψη

Το παραμύθι παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο δημοφιλή λογοτεχνικά είδη για τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, η σύγχρονη παιδαγωγική αναγνωρίζει τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά τόσο σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια της φαντασίας, της αισθητικής απόλαυσης και της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί διάφορες διδακτικές προτάσεις που εστιάζουν σε κάποιες από τις σημαντικότερες πτυχές του. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να προτείνει μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση του στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το σχέδιο του προγράμματος που παρουσιάζουμε βασίζεται στους ακόλουθους άξονες μαθητείας της τέχνης του παραμυθιού: α) την ακρόαση-παρακολούθηση, β) την αφηγηματι­κή-κριτική ανάγνωση, γ) την επαναφήγηση, δ) τους διακειμενικούς και διαμεσικούς μετασχηματισμούς και ε) την πρωτογενή δημιουργία. Η διαδοχική και συνθετική ανά­πτυξη των παραπάνω σταδίων δύναται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πολυδιάστατου φάσματος του παραμυθιακού λόγου, επιτυγχάνοντας με συνεργατικό, βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο μια ολοκληρωμένη μύηση των παιδιών στα μυστικά και τη διαχρονική ομορφιά της έκφρασης του πανάρχαιου αφηγηματικού είδους.

 

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/mused.4236

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


MUSED| ISSN: 2654-1807 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών