Σχετικά με τον ιστότοπο

Η Πασιθέη είναι η πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πασιθέη εξυπηρετεί τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για ανοικτές δημοσίευσεις και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα». Μετά τη λήξη του έργου, υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της για την στήριξη του κινήματος της Ανοικτής Πρόσβασης και εντάσσεται στο πλέγμα των υπηρεσιών της που την υλοποιούν με τον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο (Gold Road).

Παράλληλα με τις τρέχουσες περιοδικές δημοσιεύσεις η πλατφόρμα φιλοξενεί το αρχειακό ψηφιακό περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών, που είτε έχει τερματιστεί η εκδοτική τους πορεία, είτε εκδίδονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Η Βιβλιοθήκη απευθύνει ανοικτή και διαρκή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτες, κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, εκδότες, συντάκτες και επιμελητές περιοδικών) για συμμετοχή Πασιθέη.

Μόνιμα αναγνωριστικά

Η Πασιθέη αποδίδει μόνιμα αναγνωριστικά τύπου DOI (Digital Object Identifier) στα άρθρα της μέσα από την υπηρεσία DataCite του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Εικόνες & Γραφικά

Στο σύστημα της Πασιθέης χρησιμοποιούνται τα εξής γραφικά:

  • Φωτογραφία περιοδικών κεντρικής οθόνης από τον Maarten van den Heuvel μέσω του Unsplash.
  • Φωτογραφία Ηλέκτρας: Frederic Leighton, Electra at the Tomb of Agamemnon, c. 1869

Ιστορικό

Μια χαρακτηριστική δημοσιεύση που εξηγεί πως σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η πλατφόρμα της Πασιθέης είναι η εξής: Georgiou, P. & Tsakonas, G., (2010). Digital Scholarly Publishing and Archiving Services by Academic Libraries: Case Study of the University of Patras. LIBER Quarterly 20 (2), pp. 242–257.

Επικοινωνία

Για θέματα της "Πασιθέης" μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αγγελική Γιαννοπούλου (τηλ. 2610 969615, agianop@upatras.gr).

Σχετικά με το αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων