Η συμβολή των τοπικών κοινωνιών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της αποκατάστασης του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας

Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, Ευρυδίκη Κατσάλη

Περίληψη

Ο  ναός του Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο λειτουργούσε ως ενοριακός ναός.Εγκαταλείφθηκε όταν κτίσθηκε ο νέος ομώνυμος ναός. Oρισμένοι Ακραιφνείς, θέλοντας να αναδείξουν το χωριό τους μέσα από την ιστορία του, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση του συγκεκριμένου μνημείου. Ανέκυψε αμέσως η ανάγκηύπαρξης νομικού πλαισίου το οποίο θα διασφάλιζε την μετατροπή όλης αυτής της προσπάθειας σε ουσιαστική δράση προστασίας και ανάδειξης του μνημείου, δεδομένου ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ενθαρρύνει την όποια εθελοντική πρωτοβουλία.

The church of Agios Georgios in Akraifnio used to be the main church of the village. It was abandoned when the new homonymous church was built. Some locals, who were interested in their village’s history, focused their efforts on the restoration of this monument. The need for a legal framework that would ensure that all this effort would be turned into a substantial action to protect and promote the monument soon arose, as the current legal framework does not encourage any voluntary initiative.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/csch.3483

View Counter: Περίληψη | 192 | times, and PDF | 133 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ, Ευρυδίκη Κατσάλη

Κ.Μ.Π.Κ.| ISSN: 2944-9839 | Ε.Σ.ΔΙΑ.ΠΟ.Κ.

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών