Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σολομών, Εσθήρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

  • Τόμ. 2, Αρ. 1 (2022) - Ερευνητικό σημείωμα
    Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, αφηγήσεις, προοπτικές
    Περίληψη  PDF