Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πασαμήτρος, Νικόλαος Γ., Πάντειο Πελοποννήσου, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 1 (2023) - Αρθρο
    Προσεγγίζοντας Τόπους Σκοτεινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της Εικαστικής Δημιουργίας: Το Πρόγραμμα ECHO (European Cultural Heritage Onstage)
    Περίληψη  PDF