Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Hamilakis, Yannis, University College London, Ηνωμένες Πολιτείες

  • Τόμ. 3, Αρ. 1 (2023) - Βιβλιοκριτική
    Remnants of an On-Going Clash. Review of: Contested Antiquity. Archaeological Heritage and Social Conflict in Modern Greece and Cyprus. Edited by Esther Solomon (2021), Bloomington, IN: Indiana University Press.
    Περίληψη  PDF (English)