Ιστορία Περιοδικού

Τα Αξιολογικά δημιουργήθηκαν το 1990 ως αποτέλεσμα συνεργασίας πανεπιστημιακών από όλα τα ΑΕΙ της Ελλάδας. Το περιοδικό εκδίδονταν μέχρι το 2002 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Εξάντας.

Εισαγωγικό Σημείωμα 1ου τεύχους, Νοέμβριος 1990

Η έκδοση των Αξιολογικών αποτελεί μια προσπάθεια θεωρητικής επεξεργασίας και συζήτησης και στην χώρα μας ορισμένων κεντρικών θεμάτων της πολιτικής θεωρίας και της επιστημολογίας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Ιδιαίτερα τα Αξιολογικά προσανατολίζονται προς μια αντίληψη κοινωνικής επιστήμης συνδεδεμένη με την έννοια της κριτικής. Επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε εργασίες που αναφέρονται ιδιαίτερα στο κανονιστικό πρόβλημα και στο πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην κοινωνική θεωρία, στη σχέση ηθικο-πρακτικής και πολιτικο-οικονομικής θεμελίωσης ως πρόβλημα των κοινωνικών επιστημών, στο ζήτημα της ιστορικότητας των κοινωνικο-επιστημονικών κατηγοριών, σε προβλήματα θεμελίωσης του κράτους και του δικαίου, καθώς και σε προβλήματα κριτικής του σχετικισμού και προσδιορισμού της έννοιας της ορθολογικότητας στην κοινωνική θεωρία.

Η απαρίθμηση των θεματικών αυτών ενοτήτων είνα ενδεικτική και για την επιστημολογική κατεύθυνση των Αξιολογικών. Ελπίζουμε ότι η έρευνα στα πεδία αυτά θα αποτελέσει ταυτόχρονα και μια συμβολή στον επιστημονικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών επιστημολογικών κατευθύνσεων στη χώρα μας.

Τα Αξιολογικά

Η Β΄Περίοδος της έκδοσης του περιοδικού ξεκινάει το 2006 όταν η έκδοσή του περιέρχεται στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νήσος.

Η δημιουργία και λειτουργία του ψηφιακού αρχείου του περιοδικού ξεκίνησε το 2008 από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα".

Στο πλαίσιο του έργου αυτού η ΒΚΠ κατόπιν συμφωνίας με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού, προχώρησε στην ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση του περιεχομένου των τευχών της Α' Περιόδου (1992-2002) και στην διάθεσή του στο διαδίκτυο με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης αρχικά μέσως της υπηρεσίας "Δεξαμένη: Αρχεία Σύγχρονων Ελληνικών Περιοδικών".

Η συμφωνία προβλέπει τη διαρκή ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου του περιοδικού από την ΒΚΠ βάση μιας Χρονικής Καθυστέρηση (Moving Wall) Διάθεσης του Ψηφιοποιημένου Υλικού, καθορισμένης στα 3 έτη.

Από τα μέσα του 2012 η ΒΚΠ αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας της Δεξαμένης, ως ανεξάρτητης υπηρεσίας και την μεταφορά του περιεχομένου των φιλοξενούμενων περιοδικών στην πλατφόρμα  Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης.