Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Array

Χορηγοί

Η αρχική ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του περιοδικού υλοποιήθηκε από την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα».

Ο εμπλουτισμός και λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού υλοποιείται από την ΒΚΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εκδόσεων  "Πασιθέη".