Τεύχος 9 (Ιούνιος 1996)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα
 
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η κριτική της πολιτικής οικονομίας ως θεωρία σύστασης της αξίας
 
PDF
σελ. 7-72
Χρόνος και θεωρητικές κατηγορίες στη μαρξιστική διαλεκτική
 
PDF
σελ. 73-103
Ελευθερία και δικαιώματα του ανθρώπου στη σκέψη του Μαρξ
 
PDF
σελ. 104-119
Gramsci: ιστορία και πολιτική
 
PDF
σελ. 120-153
Επιστημονισμός και διαλεκτική στον Della Volpe και στους επιγόνους του
 
PDF
σελ. 206-276
Για την αλληλογραφία μεταξύ Theodor W. Adornoκαι Walter Benjamin
 
PDF
σελ. 277-288
Η ελληνική έκδοση των μαρξιστικών Grundrisse
 
PDF
σελ. 289-296