Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αγίας Φιλοθέης 17, Αθήνα 105 56

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Θάνος Φουργκατσιώτης
Υπεύθυνος ΕΚΕΔΙΣΥ
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού
Αγίας Φιλοθέης 17, Αθήνα 105 56
Τηλέφωνο: 2103250341
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: journalctae@gmail.com

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Θάνος Φουργκατσιώτης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: journalctae@gmail.com