Η χρήση παιχνιδιού προσομοίωσης παράμετρος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική»

Δημήτρης Μυλωνάς, Δημήτρης Φωλίνας, Χριστοφίλη Τσιάμη

Περίληψη

Στην εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας διδακτικής παρέμβασης στο μάθημα «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης της Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Η παρέμβαση έγινε με τη χρήση ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού προσομοίωσης, που κατάφερε να εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες του μαθήματος με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό  τρόπο. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι μαθητές «έτρεξαν» πραγματικά σενάρια, συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους και με την αλλαγή ρόλων, την αμοιβαία καθοδήγηση που σχετίζεται με τους υπολογιστές και το ρόλο των μαθητών ως εκπαιδευτών, πέτυχαν τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν τη χρησιμότητα, τη σημασία και την αναγκαιότητα των παιχνιδιών προσομοίωσης στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας έτσι, ότι η μάθηση μπορεί να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, ενώ ταυτόχρονα να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4334

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών