Η Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία. Η περίπτωση της Ελένης Δικαίου

Γιώργος Δορμπαράκης, Σταματίνα Πριμικύρη

Περίληψη

Τα τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής, οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή, τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και οι συνέπειες που προκάλεσε σε χιλιάδες πρόσφυγες εξετάζονται, τόσο από την επιστήμη της ιστορίας όσο και από τη λογοτεχνία. Το είδος πεζού λόγου που έχει τη δύναμη να συνδυάσει τα επιστημονικά στοιχεία της Ιστορίας με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της Λογοτεχνίας είναι το ιστορικό μυθιστόρημα. Το ιστορικό μυθιστόρημα, κατά την πορεία του στον χώρο των γραμμάτων και του πνεύματος, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, ακολούθησε τη γενικότερη πορεία των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών της χώρας και βρέθηκε να εξυπηρετεί πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική στροφή προς την ανάδειξη των σύγχρονων γεγονότων και συγκεκριμένα της Καταστροφής του 1922. Η Ελένη Δικαίου, με τα μυθιστορήματά της «Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά» και «Ο τελευταίος Έλληνας της Σμύρνης», αποτελεί σημαντικό εκπρόσωπο των λογοτεχνών που ασχολήθηκαν με το ιστορικό μυθιστόρημα που απευθύνεται σε παιδικό και νεανικό αναγνωστικό κοινό και έχει ως κεντρικό άξονα των έργων της τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η συγκριτική μελέτη των έργων αυτών οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που καταδεικνύουν τον τρόπο που η Ελένη Δικαίου αποτυπώνει τις διάφορες θεματικές της Μικρασιατικής Καταστροφής στο έργο της.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4335

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών