Κυνήγι Θησαυρού στο Κάστρο της Χίου - Μαθαίνοντας την τοπική ιστορία παίζοντας

Ανατολή Βροχαρίδου

Περίληψη

Το «Κυνήγι θησαυρού στο Κάστρο της Χίου» ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε για δυο χρονιές, το 2015 και το 2016, από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Α/θμιας Π.Ε Εκπαίδευσης Χίου, διαμέσου της υπεύθυνης, Ανατολής Βροχαρίδου, σε συνεργασία με το 1ο Σύστημα Προσκόπων Χίου, και αφορούσε σε μαθητές των ΣΤ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Χίου. Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με την τοπική ιστορία και τα μνημεία του Κάστρου της Χίου. Επιπλέον, αποτέλεσε μια προσπάθεια γνωριμίας των μαθητών με τα μνημεία και την ιστορία του Κάστρου της Χίου, όπως, επίσης, και μια προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας του Κάστρου της Χίου, το οποίο αποτελούσε παλαιότερα το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Επιπροσθέτως, αποτέλεσε μια προσπάθεια διάχυσης της δράσης αυτής και στην ευρύτερη κοινότητα με την προσδοκία να συνεχιστούν τέτοιου τύπου δράσεις και πρακτικές γνωριμίας με ιστορικούς τόπους, μέσα από διαδραστικές, παιγνιώδεις μεθόδους, όπου εμπλέκονται εθελοντικά πολλοί φορείς. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είχε διττή μορφή. Η πρώτη φάση υλοποίησης που διήρκεσε περίπου δυο μήνες βασίστηκε στη μεθοδολογία της μεικτής μάθησης και, συγκεκριμένα, στη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης και δεύτερη φάση υλοποίησης έγινε δια ζώσης δυο μέρες με το «Κυνήγι Θησαυρού στο Κάστρο της Χίου». Και στις δυο φάσεις υλοποίησης εφαρμόστηκε μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης.

 

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4340

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών