Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική Σχολικής Μονάδας

Αναστασία Τσαβδάρη

Περίληψη

Σήμερα, το αίτημα για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης γίνεται επιτακτική ανάγκη όλο και περισσότερο. Οι μεταρρυθμίσεις και οι καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αποτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών οφείλεται στην εκπαιδευτική πολιτική που χαράχτηκε από την κεντρική εξουσία, χωρίς να λάβει υπόψη τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στην εκπαιδευτική μονάδα, ως βασικό παράγοντα αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης, και τονίστηκε η σημασία της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης των σχολικών μονάδων (Χατζηπαναγιώτου, 2003).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4343

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών